ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Θέατρο στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση: θεωρία, έρευνα και πράξη
Κωδ. Θέσης
APP40896
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Θέατρο στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση: θεωρία, έρευνα και πράξη
Τμήμα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
25/05/2024
Λήξη προκήρυξης
25/07/2024