Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης 65645/16-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις και Σύγχρονη Διεθνής Πολιτική» εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο των Διεθνών Σχέσεων. Το αντικείμενο καλύπτει την επιστημονική μελέτη των τρόπων με τους οποίους επηρεάζονται και διαμορφώνονται οι σχέσεις των κρατών μεταξύ τους και με άλλους διεθνείς δρώντες, σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.
Ειδικότερα μελετά τη σύνδεση της διεθνούς συμπεριφοράς των κρατών με τις ποικίλες προκλήσεις και προτεραιότητες που θέτουν για αυτά η ανθρωπογεωγραφία και δημογραφία, οι διεθνείς συνομαδώσεις και ανταγωνισμοί, η οικονομία και η διαχείριση των φυσικών και άλλων πόρων, η παγκοσμιοποίηση και αποπαγκοσμιοποίηση, ενώ διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών, επεμβαίνουν στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών και δημιουργούν σχέσεις ισχύος και κοινωνικοπολιτικές δυναμικές με ευρύτερο διεθνές αποτύπωμα.
Ενδεικτικά στο ως άνω αντικείμενο εμπίπτει η διεθνής πολιτική όπως διαμορφώνεται σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τα Βαλκάνια και τον ευρασιατικό χώρο.
Κωδ. Θέσης
APP40892
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Διεθνείς Σχέσεις και Σύγχρονη Διεθνής Πολιτική
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-23
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/05/2024
Λήξη προκήρυξης
29/07/2024