Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 65625/16-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Αμιγώς καλλιτεχνικό αντικείμενο που αφορά στην τέχνη του ηθοποιού: Ο ηθοποιός και η παρουσία του πάνω σκηνή. Τα στάδια της υποκριτικής διαδικασίας. Η υποκριτική ως βιωματική προσέγγιση του ρόλου από την ανάλυση έως τη σύνθεση του. Διερεύνηση και εφαρμογή των υποκριτικών κωδίκων και των εκφραστικών μέσων του ηθοποιού σε σχέση με τα διάφορα είδη της θεατρικής πράξης.».
Κωδ. Θέσης
APP40891
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Υποκριτική
Τμήμα
ΘΕΑΤΡΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-23
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/05/2024
Λήξη προκήρυξης
29/07/2024