Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής

Προκήρυξη μιας (1) ΚΕΝΗΣ θέσης ΦΕΚ 1469/21.5.2024 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 18599/13.5.2024
Κωδ. Θέσης
APP40877
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
Τμήμα
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-21
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
24/05/2024
Λήξη προκήρυξης
22/07/2024