Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή

Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα με τις επιστήμες της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, όπως για παράδειγμα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Διοικητικής Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των Αγορών και της Ελεγκτικής.
Κωδ. Θέσης
APP40878
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Λογιστική και Χρηματοοικονομική»
Τμήμα
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-21
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/05/2024
Λήξη προκήρυξης
29/07/2024