Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 64213/10-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η συνοπτική περιγραφή του αυτοτελούς γνωστικού αντικειμένου «Αξιοποίηση και Προστασία Υδατικών Πόρων και Συναφή Υδραυλικά Έργα» περιλαμβάνει:
Εφαρμοσμένη Υδραυλική. Αξιοποίηση και Προστασία Υδατικών Πόρων. Μελέτη και σχεδιασμός υδραυλικών έργων και βελτιστοποίηση και προσομοίωση της λειτουργίας τους. Τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων ή σχεδιαζόμενων έργων αξιοποίησης και προστασίας υδατικών πόρων και περιορισμών που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.
Δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης οικισμών. Εγγειοβελτιωτικά έργα. Ποτάμια υδραυλική, μεταφορά φερτών υλών και διευθέτηση ποταμών και χειμάρρων. Αντιπλημμυρικά έργα. Φράγματα.
Κωδ. Θέσης
APP40862
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Αξιοποίηση και Προστασία Υδατικών Πόρων και Συναφή Υδραυλικά Έργα
Τμήμα
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-21
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
24/05/2024
Λήξη προκήρυξης
25/07/2024