Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 64212/10-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Τέχνης» καλύπτει την μελέτη του θεωρητικού υπόβαθρου και των μεθοδολογικών ζητημάτων της διδασκαλίας των εικαστικών τεχνών. Μελετά σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού και οργάνωσης στις διδακτικής πράξης, στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, καθώς και στην άτυπη εκπαίδευση, συμπεριλαμβάνοντας σύγχρονες μορφές τέχνης, νέες τεχνολογίες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Επιπλέον μελετά την σχέση εικαστικής και εκπαιδευτικής έρευνας δίνοντας έμφαση στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των διδασκόντων καλλιτεχνών. Περιλαμβάνει μελέτη των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών των μαθητών και των παραμέτρων του αποτελεσματικού κλίματος διδασκαλίας.
Κωδ. Θέσης
APP40861
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Διδακτική της Τέχνης
Τμήμα
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-21
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
24/05/2024
Λήξη προκήρυξης
25/07/2024