Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κατ΄οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα»|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Το γνωστικό αντικείμενο «Κατ΄οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα» αφορά τη συστηματική αξιολόγηση της υγείας, των αναγκών υγείας και τη διαχείριση προβλημάτων υγείας των ασθενών και μελών της οικογένειας, οποιασδήποτε ηλικίας, που λαμβάνουν νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι. Αφορά επίσης την εφαρμογή ερευνητικών δεδομένων κατά την άσκηση της κατ΄οίκον νοσηλευτικής φροντίδας, την ανάπτυξη και υλοποίηση εξειδικευμένων νοσηλευτικών κλινικών παρεμβάσεων, τη μακρόχρονη νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι και τέλος, τη συνεχή αξιολόγηση της εξέλιξης της πορείας του ασθενούς στο σπίτι ως προς την επίτευξη του θεραπευτικού στόχου. Επιπρόσθετα, η κατ΄οίκον νοσηλευτική φροντίδα αφορά την εφαρμογή νοσηλευτικών επαγγελματικών πρακτικών και κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας, στην ενίσχυση της αυτονομίας του ασθενή και στη βελτίωση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής μέσω του καθορισμού θεραπευτικών στόχων κατόπιν συνεργασίας ασθενή και νοσηλευτή.
Ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο «Κατ΄οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα» περιλαμβάνει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία:
1. Τη δημογραφία και επιδημιολογία των ασθενών και χρονίως πασχόντων που λαμβάνουν κατ΄οίκον νοσηλευτική φροντίδα υγείας,
2. Τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές υγείας που αφορούν στην κατ΄οίκον νοσηλευτική φροντίδα υγείας,
3. Την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού που λαμβάνει κατ΄οίκον φροντίδα,
4. Τη νοσηλευτική αξιολόγηση και εκτίμηση των αναγκών υγείας των χρονίως πασχόντων και τον προγραμματισμό παροχής της νοσηλευτικής φροντίδας,
5. Την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε χρόνιους πάσχοντες που λαμβάνουν κατ΄οίκον νοσηλευτικές υπηρεσίες υγείας,
6. Τη νοσηλευτική μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων που λαμβάνουν φροντίδα στο σπίτι,
7. Τη νοσηλευτική αποκατάσταση και μετανοσοκομειακή φροντίδα υγείας,
8. Την πρόληψη και αναγνώριση παραγόντων κινδύνου εμφάνισης σωματικών ή/και ψυχικών προβλημάτων υγείας,
9. Την έρευνα με τη χρήση ερευνητικών εργαλείων της ποσοτικής και της ποιοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας.
Κωδ. Θέσης
APP40859
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Κατ΄οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα
Τμήμα
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-22
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
24/05/2024
Λήξη προκήρυξης
24/07/2024