Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 64354/13-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Αιτιοκρατική (ντετερμινιστική) και στοχαστική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της Τεχνικής Υδρολογίας. Υδρολογικά μοντέλα βροχής-απορροής με χρήση γεωπληροφορικών συστημάτων. Υδρολογική προσομοίωση λεκανών απορροής και αξιοποίηση υδάτων. Ανάλυση υδρομετεωρολογικών και υδρολογικών μεταβλητών. Υδρολογική προσομοίωση και λειτουργία υδροτεχνικών έργων (π.χ. συστημάτων υδροηλεκτρικών έργων και φραγμάτων) υπό κανονικές συνθήκες και συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Εκτίμηση υδρολογικών κινδύνων και αποφυγή καταστροφών (π.χ. πλημμύρες,
ξηρασία).
Κωδ. Θέσης
APP40841
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Τεχνική Υδρολογία για Σχεδιασμό και Λειτουργία Υδραυλικών Έργων
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-21
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/05/2024
Λήξη προκήρυξης
24/07/2024