Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 64207/10-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές τέχνες-Αναλογική και ψηφιακή εικόνα- Λήψη και επεξεργασία» αφορά στην ψηφιακή και αναλογική εικόνα σε όλες της τις μορφές. Η εικόνα στο νέο πολυμεσικό περιβάλλον, αποκτά ιδιότητες που συνδέονται με τον αρθρωμένο εικαστικό παρελθόν της εικόνας που προέρχεται από την ζωγραφική, την χαρακτική αλλά και την φωτογραφία και τον κινηματογράφο. Επιπλέον στο σύγχρονο περιβάλλον η εικόνα αποτελεί τον δομικό λίθο πάνω στην οποία κτίζονται οι εικονικές πραγματικότητες στον διαδικτυακό χώρο. Είναι απαραίτητη η γνώση της λήψης και της
επεξεργασίας της στατικής και κινούμενης εικόνας αλλά και των εφαρμογών της για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών στο επίπεδο της δημιουργίας καλλιτεχνικού πολυμεσικού εικαστικού έργου.
Κωδ. Θέσης
APP40840
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Εικαστικές τέχνες- Αναλογική και ψηφιακή εικόνα- Λήψη και επεξεργασία
Τμήμα
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-21
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/05/2024
Λήξη προκήρυξης
24/07/2024