Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 65630/16-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζεται στη μελέτη των δομικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των υλικών σε ατομιστικό επίπεδο. Αφορά στην ανάπτυξη μοντέλων (modeling) και προσομοίωση με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων μεγάλης υπολογιστικής ισχύος (Μοριακής Δυναμικής, Monte Carlo, Θεωρίας Συναρτησιακού της Ηλεκτρονιακής Πυκνότητας) των ατελειών δομής, των επιφανειών και των διεπιφανειών τόσο σε υλικά όγκου (bulk) όσο και σε νανοσωματίδια και νανοδομές, καθώς και σε συνδυασμό αυτών. Το γνωστικό αντικείμενο σχετίζεται άμεσα με τις φυσικές ιδιότητες, τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά και τις διεργασίες ανάπτυξης νανοϋλικών και υλικών όγκου και συνακολούθως με τις εφαρμογές τους.
Κωδ. Θέσης
APP40838
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Υπολογιστικές Μέθοδοι Δομικών Ιδιοτήτων στη Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης
Τμήμα
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/05/2024
Λήξη προκήρυξης
24/07/2024