Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 65629/16-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της εγκληματολογίας συγκροτείται από τον θεωρητικό λόγο για τις βασικές έννοιες: έγκλημα (νομικό έγκλημα και κοινωνικά αποκλίνουσα συμπεριφορά), αιτίες ανάδυσής του, δράστης του εγκλήματος, και, (τυπικός και άτυπος) έλεγχος του εγκλήματος (απάντηση της πολιτείας και της κοινωνίας στο έγκλημα). Στον έλεγχο του εγκλήματος κατατάσσονται η πρόληψη του εγκλήματος και ο ρόλος του θύματος. Η συστηματική έρευνα της αντεγκληματικής πολιτικής στο πλαίσιο ενός ποινικού συστήματος προσδιορίζουν περαιτέρω το επιστημονικό πεδίο της
εγκληματολογίας.
Η επιστήμη της σωφρονιστικής (θεωρίας της έκτισης των ποινών) ασχολείται τόσο με τις νομικές (ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων δικαίου) όσο και με τις πραγματολογικές πλευρές της έκτισης των στερητικών της ελευθερίας ποινικών κυρώσεων και μέτρων.
Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της έκτισης των στερητικών της ελευθερίας ποινών, στα καθήκοντα παροχής και τις αρμοδιότητες επέμβασης των σωφρονιστικών αρχών, όπως και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατουμένων.
Κεντρικό πεδίο διερεύνησης αποτελούν οι θεμελιώδεις αρχές της έκτισης της ποινής [επανακοινωνικοποίηση, ομαλοποίηση] όπως εξελίσσονται ιστορικά και καταλήγουν να εκτίθενται στους βασικούς σωφρονιστικούς κανόνες της ευρωπαϊκής ένωσης.
Κωδ. Θέσης
APP40837
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Εγκληματολογία - Σωφρονιστική
Τμήμα
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/05/2024
Λήξη προκήρυξης
24/07/2024