Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 64357/13-5-2025 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Αντοχή και μηχανική συμπεριφορά στερεών παραμορφώσιμων υλικών και δομικών στοιχείων με εφαρμογές σε πολιτικούς μηχανικούς. Ανάπτυξη πειραματικών ελέγχων και θεωρητικών αναλύσεων. Ανάπτυξη μαθηματικών σχέσεων και μοντέλων για την περιγραφή της μηχανικής συμπεριφοράς υλικών με μη-γραμμικούς καταστατικούς νόμους, όπως ελαστοπλαστικότητα, μη γραμμική ελαστικότητα, ιξωδο-ελαστoπλαστικότητα, μηχανική φθοράς, νόμους τριβής. Διεξαγωγή πειραματικών δοκιμών για το χαρακτηρισμό της μηχανικής συμπεριφοράς και τον προσδιορισμό της αντοχής υλικών και δομικών στοιχείων. Ανάλυση σύνθετων και πεπλεγμένων προβλημάτων πολιτικού μηχανικού όπως προβλήματα θερμο-μηχανικής και θερμοδυναμικής, πορομηχανικής, εμβιομηχανικής, μηχανικής σύνθετων υλικών, μηχανικής έξυπνων υλικών, μικρομηχανικής, ομογενοποίησης.
Κωδ. Θέσης
APP40831
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Αντοχή των υλικών και δομικών στοιχείων
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/05/2024
Λήξη προκήρυξης
24/07/2024