Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 64210/10-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία της Τέχνης» περιλαμβάνει τις αισθητικές και κριτικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την τέχνη, νέες διεπιστημονικές θεωρίες της τέχνης, ιστοριογραφία και κριτική της τέχνης.
Κωδ. Θέσης
APP40829
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Θεωρία της Τέχνης
Τμήμα
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/05/2024
Λήξη προκήρυξης
24/07/2024