Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 64209/10-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η «Νεοελληνική Φιλολογία - 19ος-21ος αιώνας» έχει ως αντικείμενο την έρευνα και τη σπουδή της Νέας Ελληνικής Γραμματείας και Λογοτεχνίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις θεματικές περιοχές των μαθημάτων Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τομέα Νεοελληνικών και Συγκριτολογικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, αφορά την έρευνα και τη μελέτη σε: νεοέλληνες συγγραφείς, νεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα, είδη, ρεύματα, κινήματα και τάσεις, θέματα θεωρίας και διεπιστημονικότητας, ιστορίας της λογοτεχνίας, μετάφρασης, κριτικής και ερμηνείας, εκδοτική και
επιμέλεια των κειμένων, νεοελληνική φιλολογία και νέες τεχνολογίες, θέματα βιβλιογραφίας, ζητήματα βιβλιολογίας, διδακτική της λογοτεχνίας.
Κωδ. Θέσης
APP40828
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Νεοελληνική Φιλολογία - 19ος-21ος αιώνας
Τμήμα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/05/2024
Λήξη προκήρυξης
24/07/2024