ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση της Οπτικής Γλώσσας και Εννοιολογικός Σχεδιασμός στη Γραφιστική» αφορά την γραμματική του οπτικού σχεδιασμού και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι εικόνες, τα σύμβολα και οι έννοιες επικοινωνούν νοήματα στον χώρο της Γραφιστικής. Κάνοντας χρήση του εννοιολογικού σχεδιασμού των σημείων, μέσα από ποικίλες γραφιστικές και εικαστικές εφαρμογές καθώς και της κοινωνικής σημειωτικής, εξετάζει την πολυεπίπεδη διάσταση της οπτικής επικοινωνίας και τους τρόπους που αυτή επιτυγχάνεται.
Κωδ. Θέσης
APP40818
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
«Ανάλυση της Οπτικής Γλώσσας και Εννοιολογικός Σχεδιασμός στη Γραφιστική»
Τμήμα
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/05/2024
Λήξη προκήρυξης
23/07/2024