ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
Κωδ. Θέσης
APP40814
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
Τμήμα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-16
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/05/2024
Λήξη προκήρυξης
22/07/2024