ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και προώθηση υπηρεσιών βιβλιοθηκών και αρχείων» εμπεριέχει την εφαρμογή των αρχών του μάνατζεμεντ (προγραμματισμός, οργάνωση, ηγεσία, έλεγχος) και των στρατηγικών μάρκετινγκ, προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες των οργανισμών αυτών, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα, η επικαιρότητα και η επιδραστικότητά τους. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων του στρατηγικού σχεδιασμού, της κατανομής και του συντονισμού των υλικών πόρων (π.χ. έντυπες συλλογές, ψηφιακά τεκμήρια, προσκτήσεις κ.λπ.), της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, της καινοτομίας και της ανάπτυξης συνεργασιών και δικτύων (π.χ. συνεργατικά δίκτυα βιβλιοθηκών), με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των υφιστάμενων και δυνητικών χρηστών τους. Το μάρκετινγκ, σε αυτό το πλαίσιο, επικεντρώνεται στη διερεύνηση των αναγκών και της συμπεριφοράς της εξυπηρετούμενης κοινότητας (π.χ. ακαδημαϊκό ή σχολικό περιβάλλον) και την ανάπτυξη και την προώθηση (π.χ. outreach, advocacy κλπ) υπηρεσιών και προγραμμάτων (π.χ. αρχειακή εκπαίδευση, πληροφοριακή παιδεία, φιλαναγνωσία κ.λ.π.). Η αποτελεσματική διοίκηση και προώθηση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών και των αρχειακών οργανισμών διασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί θα εκπληρώνουν με επιτυχία την αποστολή τους, ανταποκρινόμενοι στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον πληροφόρησης.
Κωδ. Θέσης
APP40808
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Διοίκηση και προώθηση υπηρεσιών βιβλιοθηκών και αρχείων»
Τμήμα
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/05/2024
Λήξη προκήρυξης
23/07/2024