Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 64214/10-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της «Παθολογίας Αναπαραγωγής και Παθολογίας Μηρυκαστικών» περιλαμβάνει κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο στους τομείς της φυσιοπαθολογίας της κυοφορίας, του τοκετού και της λοχείας των θηλυκών μηρυκαστικών, της φυσιοπαθολογίας της αναπαραγωγής των αρσενικών μηρυκαστικών και λοιπών παραγωγικών ζώων, της βελτίωσης της γονιμότητας των μηρυκαστικών και λοιπών παραγωγικών ζώων, των παθολογικών καταστάσεων που επηρεάζουν την αναπαραγωγική λειτουργία, της παθολογίας του μαστικού αδένα των μηρυκαστικών, της παθολογίας των διαφόρων συστημάτων των μηρυκαστικών (πεπτικό, αναπνευστικό, αιμοποιητικό, δέρμα, νευρικό, κυκλοφορικό, μυοσκελετικό, ουροποιητικό κ.λπ.), καθώς και της αντιμετώπισης των κλινικών ή υποκλινικών παθολογικών καταστάσεων που οδηγούν σε μείωση της παραγωγής των μηρυκαστικών, τόσο σε επίπεδο ζώου όσο και ομαδικά, σε επίπεδο εκτροφής.
Κωδ. Θέσης
APP40774
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Παθολογία Αναπαραγωγής και Παθολογία Μηρυκαστικών
Τμήμα
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-16
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/05/2024
Λήξη προκήρυξης
22/07/2024