Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 64215/10-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει ένα πλήρες γνωστικό αντικείμενο, αυτό της Κλινικής Ψυχολογίας, και μία ειδικότητα, αυτή της Κλινικής Ψυχολογίας με γνωστική-συμπεριφορική κατεύθυνση. Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, όπου απαρτιώνεται θεωρητική, ερευνητική και κλινική γνώση με στόχο την κατανόηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ψυχικής δυσφορίας και την προώθηση της ψυχικής υγείας, της υποκειμενικής ευεξίας και της προσωπικής ανάπτυξης ατόμων, οικογενειών, ομάδων και κοινοτή-
των. Η κλινική ψυχολογία εστιάζει στη διανοητική, στη συναισθηματική, στην ψυχολογική, στη βιολογική, στην κοινωνική και στη συμπεριφορική όψη της ανθρώπινης λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Βασικά πεδία εφαρμογής της κλινικής ψυχολογίας είναι η αξιολόγηση, η ψυχολογική θεραπεία, η πρόληψη και η έρευνα σε ζητήματα ψυχικής υγείας. Η κλινική ψυχολογία αποτελεί εφαρμοσμένο κλάδο της ψυχολογίας και συνεπώς, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, ιδιαίτερα σημαντική είναι η κλινική εκπαίδευση και εμπειρία. Η ειδικότητα της γνωστικής-συμπεριφορικής κατεύθυνσης βασίζεται στην κοινωνικογνωστική θεωρία και αντλεί από τη σύγχρονη γνωστική επιστήμη και τις θεωρίες μάθησης. Χρησιμοποιεί θεωρητικές αρχές και τεχνικές από τη γνωστική και τη συμπεριφορική προσέγγιση για την πρόληψη, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων.
Κωδ. Θέσης
APP40775
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Κλινική Ψυχολογία με γνωστική - συμπεριφορική κατεύθυνση
Τμήμα
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-16
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/05/2024
Λήξη προκήρυξης
22/07/2024