Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 64208/10-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Η Αρχαία Ελληνική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα (έκδοση, σχολιασμό, ερμηνευτική μελέτη και διεπιστημονικές προσεγγίσεις) των κειμένων που συγκροτούν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, δηλαδή των γραπτών μνημείων του ελληνικού κόσμου από την αρχαϊκή εποχή έως και το τέλος της ύστερης αρχαιότητας.
Στα κείμενα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ποιητικά όσο και τα πεζογραφικά γραμματειακά είδη που παραδίδονται από παπύρους, επιγραφές και χειρόγραφα. Επιπλέον μελετάται η πρόσληψη των κειμένων διαχρονικά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, καθώς και η θεωρία και πράξη της μεταφοράς των κειμένων αυτών σε νεότερες γλώσσες».
Κωδ. Θέσης
APP40740
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Τμήμα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-14
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
17/05/2024
Λήξη προκήρυξης
18/07/2024