ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ)

Το Γνωστικό Αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει αφενός τις Φυσικές Επιστήμες (Natural Sciences) οι οποίες μελετούν τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου (Φυσική, Χημεία, Γεωγραφία, Γεωλογία, Αστρονομία) και αφετέρου τη διδακτή αυτών των αντικειμένων με πειραματική διδασκαλία και νέες τεχνολογίες.
Κωδ. Θέσης
APP40737
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-14
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
17/05/2024
Λήξη προκήρυξης
17/07/2024