ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Η θέση αφορά στην πειραματική μελέτη των φυσικών ιδιοτήτων (οπτικών, ηλεκτρικών, μαγνητικών, δομικών, κλπ) δισδιάστατων (2d) υλικών . Το αντικείμενο είναι απόλυτα συμβατό με τα γνωστικά του αντικείμενα του Τομέα Συμπυκνωμένης Ύλης (Φυσική Στερεάς Κατάστασης) [ΦΕΚ 719/τ. .ΔΕΥΤΕΡΟ/19.08.1997]).
Κωδ. Θέσης
APP40736
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Φυσική των δισδιάστατων (2d) υλικών (Πειραματική Κατεύθυνση)
Τμήμα
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-14
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
17/05/2024
Λήξη προκήρυξης
17/07/2024