Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική και Ιδρυματική και Εξωιδρυματική Μεταχείριση Εγκληματιών» και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου ως εξής: «Το γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο ευρύτερο αντικείμενο της Αντεγκληματικής Πολιτικής, το οποίο προσεγγίζει υπό το πρίσμα της Σωφρονιστικής Επιστήμης. Αφορά τόσο τις τυπικές μορφές ιδρυματικής-κλειστής μεταχείρισης, όσο και τις εξω-ιδρυματικές μορφές και μέτρα με κοινωνικό χαρακτήρα, που αμφότερα αφορούν τους όρους ελέγχου υποδίκων, την έκτιση ποινών και τη μεταχείριση των καταδικασθέντων, από τις συνθήκες διαβίωσης έως την εκπαίδευση και την εργασία κ.λπ. και, επομένως, τον ποινικό έλεγχο των εγκληματιών, είτε αυτός έχει κατασταλτικό - ιδρυματικό, είτε κοινωνικό - εξωιδρυματικό χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα πεδίο γνώσης που είναι εμφατικά συνυφασμένο με τα κοινωνικά μέτρα που συνδιαμορφώνουν τον ποινικό έλεγχο των εμπλεκομένων με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και την κοινωνική επανένταξη των καταδικασθέντων, καθώς υπεισέρχεται στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής από την οποία αντλεί εργαλεία έρευνας, ανάλυσης και θεωρίας, ενώ ταυτόχρονα εισάγει την Κοινωνική Πολιτική στο πεδίο του ποινικού ελέγχου του εγκλήματος».
Κωδ. Θέσης
APP40729
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Πολιτική και Ιδρυματική και Εξωιδρυματική Μεταχείριση Εγκληματιών
Τμήμα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/05/2024
Λήξη προκήρυξης
22/07/2024