Προκήρυξη για την πλήρωση μίας κενής θέσης ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Χειρουργικής.

Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Αναισθησιολογία".
Κωδ. Θέσης
APP40718
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Αναισθησιολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/05/2024
Λήξη προκήρυξης
22/07/2024