ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και
Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου
στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Μηχανική του Στερεού Σώματος και Σχεδιασμός»
Κωδ. Θέσης
APP40716
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Μηχανική του Στερεού Σώματος και Σχεδιασμός
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
16/05/2024
Λήξη προκήρυξης
16/07/2024