Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 61602/25-4-2024 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει πειραματικά και θεωρητικά φαινόμενα μεταφοράς σε ημιαγωγικά υλικά και διατάξεις μικρο-, νανο -ηλεκτρονικής, συμπεριλαμβάνοντας τη θεωρητική προσομοίωση και ανάπτυξη μοντέλων.
Κωδ. Θέσης
APP40700
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Χαρακτηρισμός, Σχεδίαση, Μοντελοποίηση Μικρο-Νανο Ηλεκτρονικών Διατάξεων
Τμήμα
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
15/05/2024
Λήξη προκήρυξης
16/07/2024