Προκήρυξη για την πλήρωση μίας κενής θέσης Δ.Ε.Π. στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή/της Επίκουρης Καθηγήτριας στον Τομέα Μορφολογίας.

Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Παθολογική Ανατομική".
Κωδ. Θέσης
APP40687
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Παθολογική Ανατομική
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-10
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
15/05/2024
Λήξη προκήρυξης
15/07/2024