Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή Καθηγητή/Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μητέρας – Παιδιού.

Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική"
Κωδ. Θέσης
APP40686
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Παιδιατρική
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-10
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
15/05/2024
Λήξη προκήρυξης
15/07/2024