ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Κωδ. Θέσης
APP40685
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Τμήμα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/05/2024
Λήξη προκήρυξης
15/07/2024