ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Η θέση έχει ως γνωστικό αντικείμενο την τεχνολογική καινοτομία και ψηφιακή επιχειρηματικότητα, δηλαδή την αξιοποίηση της καινοτομίας για οικονομική ανάπτυξη μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας και νεοφυών επιχειρήσεων με έμφαση στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Η θέση συνεπάγεται την έρευνα και τη διδασκαλία πάνω σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης τεχνολογικής καινοτομίας, ανάπτυξη και αξιοποίηση δημιουργικότητας και εφαρμογής τους στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη πνεύματος επιχειρηματικότητας και αξιοποίηση τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων για ανάπτυξη επιχειρήσεων με βάση τεχνολογίες του διαδικτύου, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και αναπτυσσόμενες τεχνολογικά περιοχές.
Κωδ. Θέσης
APP40673
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Τεχνολογική Καινοτομία και Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα
Τμήμα
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/05/2024
Λήξη προκήρυξης
20/06/2024