ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

Ψηφιακές Επικοινωνίες: Μαθηματική αναπαράσταση των ψηφιακών σημάτων. Σύγχρονες τεχνικές διαμορφώσεων και μορφοποίησης αστερισμών. Φασματικά αποδοτικές τεχνικές πολυπλεξίας. Θέματα συγχρονισμού πομπού - δέκτη. Σχεδιασμός δεκτών για την αποδιαμόρφωση και αποκωδικοποίηση των λαμβανομένων σημάτων (που λόγω θορύβου έχουν αλλοιωθεί). Συστήματα επικοινωνιών καθοριζόμενα από λογισμικό. Σύγχρονες τεχνικές μοντελοποίησης, ταυτοποίησης και εξίσωσης (μη γραμμικών) καναλιών. Κωδικοποίηση καναλιού.
Κωδ. Θέσης
APP40646
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ψηφιακές Επικοινωνίες
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-08
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/05/2024
Λήξη προκήρυξης
15/07/2024