ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

Θεμελιώσεις και στατιστική μηχανική μάθηση, βαθιά μηχανική μάθηση, τεχνικές μάθησης με και δίχως επίβλεψη (supervised και unsupervised), ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning), αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και εφαρμογές στη μηχανική (engineering)
Κωδ. Θέσης
APP40647
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Μηχανική Μάθηση: Αρχές, Αλγόριθμοι και Εφαρμογές
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-08
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/05/2024
Λήξη προκήρυξης
15/07/2024