ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Η «Οικονομική Ανάλυση» έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη συμπεριφορά των οικονομικών δρώντων, ατόμων και οργανισμών, καθώς και τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς τους στην παραγωγή, τη χρήση πόρων και την διανομή των αγαθών και τον τρόπο λειτουργίας και μεγέθυνσης της οικονομίας ως σύνολο. Η «Βιωσιμότητα» έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φυσικών και των κοινωνικών συστημάτων και επιχειρεί να προτείνει πολιτικές με τις οποίες θα μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες του τρέχοντος πληθυσμού αλλά και των επόμενων γενεών μειώνοντας παράλληλα τις εξωτερικότητες και την φτώχεια, και διατηρώντας σε λειτουργική κατάσταση το περιβάλλον. Η «Οικονομική Ανάλυση και Βιωσιμότητα» ως ενιαίο αντικείμενο, περιλαμβάνει τη μελέτη της οικονομίας και του περιβάλλοντος ως ενός στενά διασυνδεδεμένου και πολύπλοκου συστήματος και των τρόπων τροποποίησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και οικονομικής δραστηριότητας με σκοπό την διατηρήσιμη ευημερία, όσο και τη μελέτη του βέλτιστου συνδυασμού πληθυσμού και κατανάλωσης πόρων, αλλά και του επιπέδου παραγωγής, κατανάλωσης και μεγέθυνσης που δεν μειώνει το φυσικό κεφάλαιο.
Κωδ. Θέσης
APP40010
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
03/04/2024
Λήξη προκήρυξης
02/05/2024