Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αν. Καθηγητή (εξέλιξη)

Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης εντάσσεται στο αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, και αποτελεί ένα από τα αντικείμενα αιχμής για την επιστήμη της Διατροφής και της Διαιτολογίας. Ανήκει στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Οργανικής Χημείας και εστιάζεται: α) στην οργανική σύνθεση, τις μηχανιστικές μελέτες, καθώς και την ανάπτυξη βιοδεικτών, β) στη μελέτη των μηχανισμών που διέπουν τη δραστικότητα των ενώσεων, την εφαρμογή βιομιμητικών μοντέλων και τη χρήση αναλυτικών τεχνολογιών αιχμής, με εφαρμογές σε βιολογικά συστήματα, γ) στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αξιοποίηση βιοδραστικών ενώσεων των τροφίμων σχετιζόμενα με τη διατροφή του ανθρώπου και δ) στο σχεδιασμό και τη σύνθεση δραστικών ουσιών και σκευασμάτων διατροφής με σημαντικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπου.
Κωδ. Θέσης
APP39961
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Σύνθεση και μελέτη βιοδραστικών ενώσεων με επίδραση στη διατροφή του ανθρώπου
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
03/04/2024
Λήξη προκήρυξης
02/05/2024