ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙ 3ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙ 3ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
Κωδ. Θέσης
APP39965
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ
Γνωστικό αντικείμενο
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΓΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥΣ ΔΕΚΤΕΣ
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-29
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/04/2024
Λήξη προκήρυξης
09/05/2024