ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πυρηνική Τεχνολογία Σχάσης/Τεχνολογία Σύντηξης» στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας
Κωδ. Θέσης
APP39956
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Γνωστικό αντικείμενο
Πυρηνική Τεχνολογία Σχάσης/Τεχνολογία Σύντηξης
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-27
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
02/04/2024
Λήξη προκήρυξης
10/05/2024