ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διδακτικό και ερευνητικό δημοσιευμένο έργο το οποίο να εστιάζει στη Φαρμακολογία. Σε διδακτικό επίπεδο, εμπειρία στην εκπαίδευση προ- και μεταπτυχιακών φοιτητών στους τομείς της Φαρμακολογίας, Μοριακής Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας. Σε ερευνητικό επίπεδο, διεξαγωγή έρευνας που αφορά στην προκλινική ανάπτυξη φαρμάκων, όπως φαρμακολογική μελέτη βιοδραστικών ενώσεων σε βιοχημικό/μοριακό επίπεδο (in vitro), in situ (απομονωθέντα όργανα) και in vivo (πειραματόζωα). Η έρευνα μπορεί να αναφέρεται στη μελέτη της δράσης φαρμάκων, στη διερεύνηση του μηχανισμού δράσης τους, και γενικά, στην αξιολόγηση των φαρμακοδυναμικών ενεργειών τους και της τοξικότητάς τους. Επίσης, η έρευνα μπορεί να αφορά και στην ανακάλυψη/ταυτοποίηση και φαρμακολογική αξιοποίηση μοριακών στόχων για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμάκων.
Κωδ. Θέσης
APP38786
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Τμήμα
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-02-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
08/02/2024
Λήξη προκήρυξης
08/04/2024