ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ)

To γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις στρατηγικές και την ολοκληρωμένη επικοινωνία marketing καθώς και την οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων στο χώρο των προϊόντων που αφορούν στην υγεία (π.χ. φάρμακα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής, κλπ). Επίσης, περιλαμβάνει την έρευνα και ανάπτυξη στη φαρμακοβιομηχανία, την ανάπτυξη φαρμακευτικών και συναφών προϊόντων, θέματα φαρμακοοικονομίας, πολιτικής του φαρμάκου και γενικότερα της υγείας, θέματα market access, νομοθεσίας/ηθικής δεοντολογίας και προώθησης και διαφήμισης φαρμάκων και γενικότερα προϊόντων στο χώρο της υγείας.
Κωδ. Θέσης
APP38785
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ
Τμήμα
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-02-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
08/02/2024
Λήξη προκήρυξης
08/04/2024