Παράταση στις προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων [22/4/2023 - 4/5/2023]

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 5/2023 απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής της παρ.4 του αρ.28 του ν.2190/1994, έχει δοθεί παράταση στις προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων λόγω της αναστολής των σχετικών διαδικασιών κατά το χρονικό διάστημα από 22/4/2023 έως και 4/5/2023 λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών.