ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ επί θητεία

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Ανέκαθεν, η καλλιτεχνική δημιουργία προϋπέθετε τον σχεδιασμό ως προετοιμασία της υλοποίησης, τόσο για το βιοτεχνικό, όσο και για το χειροποίητο αντικείμενο. Η Ιστορία και Θεωρία του Σχεδιασμού (Design) αφορά στη μελέτη του χώρου, καθώς και των χρηστικών αλλά και διακοσμητικών αντικειμένων ως συνάρτησης κοινωνικών, οικονομικών, γεωπολιτικών και πολιτισμικών σχέσεων στο πλαίσιο των οποίων λαμβάνει χώρα ο σχεδιασμός. Το Ύφασμα συνιστά διακριτό τομέα της Ιστορίας και Θεωρίας του Σχεδιασμού. Εξετάζεται εδώ τόσο ως τεχνολογικό προϊόν όσο και ως τεχνούργημα που ο σχεδιασμός και η παραγωγή του διαπλέκονται με το σύνολο των προαναφερόμενων σχέσεων.
Κωδ. Θέσης
APP37236
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
«Ιστορία και Θεωρία του Σχεδιασμού (Design) – Ύφασμα».
Τμήμα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/11/2023
Λήξη προκήρυξης
23/01/2024