Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ" (από εξέλιξη).

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ" (από εξέλιξη).
Κωδ. Θέσης
APP37233
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Τμήμα
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
24/11/2023
Λήξη προκήρυξης
23/12/2023