ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Προκήρυξη θέσης στο γνωστικό αντικείμενο της Θ.Ε.«Μετανάστευση, Πολυγλωσσία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία»/«Migration, Multilingualism and Intercultural Communication» (LRM51) του ΜΠΣ «Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες»/«Language Education for Refugees and Migrants»
Κωδ. Θέσης
APP37230
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Πολυπολιτισμικά Πολυγλωσσικά Περιβάλλοντα και Μετανάστευση»
Τμήμα
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-15
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/11/2023
Λήξη προκήρυξης
23/01/2024