ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΟ ΓΝ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕ "ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (ΕΑΓ51) ΤΟΥ ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου»
Κωδ. Θέσης
APP37231
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Γλωσσική Ανάπτυξη: Γνωστική Προσέγγιση
Τμήμα
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-15
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/11/2023
Λήξη προκήρυξης
23/01/2024