ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Η θέση αφορά έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή. Το άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να διδάξει μαθήματα του τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών όπως Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή, Τεχνολογίες Πολυμέσων & Γραφικά καθώς επίσης και σχετικά μαθήματα υποβάθρου.
Κωδ. Θέσης
APP37224
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
Τμήμα
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
28/11/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023