Επίκουρος Καθηγητής

Αγγλόφωνο Θέατρο του 20ου και 21ου αιώνα
Κωδ. Θέσης
APP37209
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Αγγλόφωνο Θέατρο του 20ου και 21ου αιώνα
Τμήμα
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-27
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/11/2023
Λήξη προκήρυξης
21/01/2024