Καθηγητής

Παλαιοντολογία-Παλαιοβοτανική-Γεωαρχαιολογία
Κωδ. Θέσης
APP37203
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Παλαιοντολογία-Παλαιοβοτανική-Γεωαρχαιολογία
Τμήμα
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/11/2023
Λήξη προκήρυξης
21/01/2024