ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ/ΤΗ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Μία (1) θέση Ερευνήτριας/τη Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Θερμικά φαινόμενα στη νανοκλίμακα σε υλικά χαμηλών διαστάσεων» στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Κωδ. Θέσης
APP37195
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Γνωστικό αντικείμενο
Θερμικά φαινόμενα στη νανοκλίμακα σε υλικά χαμηλών διαστάσεων
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
18/11/2023
Λήξη προκήρυξης
22/12/2023