Εντεταλμένος Ερευνητής

Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας
Κωδ. Θέσης
APP37194
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ
Γνωστικό αντικείμενο
Όραση υπολογιστών με έμφαση στις βιομηχανικές εφαρμογές
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-16
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
18/11/2023
Λήξη προκήρυξης
19/12/2023