Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 20821/8-11-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Σχεδίαση και ανάλυση τεχνικών επεξεργασίας σήματος για μετάδοση και λήψη ασύρματων ραδιοσυχνοτικών (RF) και ασύρματων οπτικών σημάτων, ανάπτυξη στατιστικών τεχνικών πολλαπλής πρόσβασης πολλαπλών χρηστών στο ασύρματο μέσο διάδοσης, στατιστικός χαρακτηρισμός και επεξεργασία ασύρματων καναλιών, ανάλυση της επίδοσης ασύρματων συστημάτων επικοινωνίας με την χρήση στατιστικών παραμέτρων, τεχνικές επεξεργασίας σήματος για δυναμική πρόσβαση στο διαθέσιμο φάσμα, ανάπτυξη τεχνικών στοχαστικής βελτιστοποίησης ασύρματων συστημάτων και δικτύων
επικοινωνίας, σχεδίαση και ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασίας σήματος για βιοϊατρικά ασύρματα συστήματα επικοινωνίας, τεχνικές μηχανικής μάθησης για μετάδοση και λήψη σημάτων πληροφορίας
Κωδ. Θέσης
APP37189
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος σε Ασύρματες Επικοινωνίες
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-15
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/11/2023
Λήξη προκήρυξης
22/01/2024